LinkLinkLinkLinkLinkLinkLinkLinkLink

Žinios – tai praktinių filologo karjeros gebėjimų bei įgūdžių ugdymas: savęs pažinimas, karjeros galimybių pažinimas, karjeros planavimas ir įgyvendinimas. Kalbinių kompetencijų tobulinimas.

  • Savęs pažinimas skirtas taikyti savęs pažinimo būdus, kurie atskleistų interesus, gebėjimus ir asmenines savybes, bei jų sąsają su karjeros valdymu.
  • Karjeros galimybiųpažinimas skirtas orientuotis karjeros informacijos sraute ir karjeros galimybes.
  • Karjeros planavimas skirtas susieti informaciją apie save ir karjeros galimybes priimant karjeros sprendimus, kuriant karjeros viziją ir rengiant karjeros planą.
  • Karjeros įgyvendinimas atskleis sėkmingai įgyvendintos karjeros metodiką, efektyvų asmeninių finansų valdymą.

Kalbinės kompetencijų ugdymas – tai raktas į dažno filologo sėkmę. 

 

Išsamiau apie organizuojamus seminarus ir mokymus Naujienų skiltyje.

 

collage